pexels-blue-bird-7218020

LETS staat voor Local Exchange and Trading System. Een letsgroep is een regionaal netwerk van mensen die onderling diensten uitwisselen. Karel herstelt de fiets van Marijke. Sara poetst graag ramen. Jolien vraagt een aantal letsers om te helpen bij haar verhuis.
Soms wordt er ook materiaal uitgeleend of worden er spullen ‘ver-letst’.
Letsen kan je best vergelijken met een vrienden- of burendienst, maar dan op grotere schaal. Je doet iets voor Mieke, maar Mieke hoeft niet onmiddellijk en niet per se voor jou iets terug te doen.
De bedoeling is dat je als letser je talenten en capaciteiten kan aanbieden aan de groep en dat je van andere letsers dingen vraagt die je zelf niet graag doet of waar je op een gegeven moment behoefte aan hebt, bijvoorbeeld hulp bij het behangen.

LETS verschilt van de commerciële uitwisseling doordat:

  • de uitwisseling geen professioneel karakter heeft
  • de vergoeding niet financieel van aard is
  • de aanbieder vrij kan beslissen of hij ingaat op de vraag of niet
  • de transactie niet gebonden is aan een wettelijk contract

Lets spirit

Het is verleidelijk om het Lets-systeem te vergelijken met het economisch stelsel waar het tellen centraal staat en waar je bij voorkeur niet onder nul gaat.
Binnen Lets staan andere dingen centraal: bewegen, geven en ontvangen, elkaar waarderen, de tijd waarderen die iemand besteedt aan een activiteit, kansen krijgen. De virtuele munteenheid is slechts een hulpmiddel om alles eerlijk en duidelijk te laten verlopen.
Lets is eigenlijk een uitgebreide kennissenkring en dat geeft aan het systeem een extra dimensie.

 

Wat is LETS

Close