126

Waar staat de afkorting LETS voor ?

L.E.T.S. betekent Local Exchange Trading System. De afkorting werd meermaals van andere woordspelingen voorzien. Lokaal Ecologisch transactie Systeem, of soms werd een vertaling gezocht zoals in Wallonië de ‘SEL’ (Système d’Echange Locale), of zoals de ruilkring in Leuven LUS heet : Lokaal Uitwisseling Systeem. Maar meestal blijft het bij het oude bekende ‘LETS’ dat werd gekozen voor zijn (in het Engels) uitnodigende betekenis.
 

Wat is een LETS-systeem ?

Een LETS-systeem kan je best omschrijven als een kring waarbinnen mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen op een geheel vrijwillige basis. Een ruil-netwerk dat verloopt volgens een zeer eenvoudig en handig ‘eenheden’-systeem dat centraal wordt beheerd. Het handige aan de ruil-transacties is dat je niet meteen iets terug hoeft te doen voor de persoon die net iets voor jou deed. Jij geeft gewoonweg een aantal ‘eenheden’ in ruil, waarmee die persoon in het systeem weer iets anders kan verkrijgen. Jij doet daarna voor iemand anders een dienst, waarvoor die je zal waarderen.
 

Wat is de filosofie achter LETS ?

Er is geen vaste omschreven filosofie achter LETS, omdat elke LETS-groep anders is naargelang de samenstelling van zijn leden. Maar algemeen moet onder LETS toch worden verstaan: het streven naar coöperatie, solidariteit, eerlijke omgang, enzovoort. LETS is gebaseerd op de waarde van het individu in de gemeenschap. Dit houdt zowel vrijheid als verantwoordelijkheid in.
 

Wat is het LETS-engagement ?

Met het LETS-engagement bedoelen we dat je in de schuld staat tegenover de groep waarmee je ruilt. Je gaat met andere woorden het engagement aan ooit iets terug te doen voor iemand anders. Tijd speelt daarbij niet echt een rol, maar veel handelen maakt de groep wel energieker.
 

Wat als iemand het systeem verlaat ?

Iedereen is vrij van deelname en kan een LETS-groep dus ook verlaten wanneer hij of zij wil, maar gaat uit eerlijkheid tegenover zichzelf en de anderen zorgen dat de nulstand bereikt wordt. Indien te grote verschillen zouden moeten worden vereffend zou het systeem niet meer in evenwicht zijn.
 

Wat is het verschil tussen LETS en geld ?

LETS is geen geld, maar een puur ruilmiddel. LETS zijn ruileenheden die zichzelf niet opbrengen, met andere woorden: er bestaat geen rente. Bovendien zijn LETS-eenheden niet tastbaar in de vorm van muntstukken of biljetten. Een derde verschil is dat die LETS-eenheden lokaal blijven circuleren tussen de mensen, en dus nooit onderhevig kunnen zijn aan ‘kapitaalvlucht’. LETS-eenheden staan tenslotte los van enige vaste prijsvorming, en dienen gewaardeerd te worden tussen vrager en aanbieder. Omdat Letsers niet steeds moeten onderhandelen bestaat vaak een uurwaardering waarop je kan terugvallen. Het rekenen met tijd is eigenlijk vrij natuurlijk en makkelijk.
 

Welke voordelen hebben mensen aan LETS ?

Enkele voorbeelden die kunnen worden vernoemd zijn vooral de sociale en de economische voordelen.
Veel mensen vinden in LETS een sociaal netwerk terug: andere mensen waarmee ze allerlei activiteiten kunnen uitbouwen, ontmoetingen, uitwisselingen enz. De kennissenkring kan na een tijdje aanzienlijk toenemen. Anderzijds biedt LETS een voordeel in natura: door je eigen inzet kunnen een aantal zaken goedkoper of gratis. De combinatie van dit sociale en economische maken van LETS een ideale drijfkracht voor directe buurtontwikkeling. Mensen raken uit hun isolement, ondernemen plannen, discussiëren, en nemen actief hun eigen leven in handen…

FAQ en tips

Close